Socialne zadeve

Zgraditi je potrebno dovolj domov za brezdomce.

Domovi za brezdomce kot v tujini. V Sloveniji imamo mnogo neuporabljenih objektov, ki bi se lahko vsaj čez zimo preuredili v domove za brezdomce.