Podnebje, okolje in zdravje

Več sončnih celic v Sloveniji.

Boljše izkoriščanje sončnega potenciala Slovenije. Postavitev sončnih celic na vse državne objekte.