Slovenija, EU in svet

Več pozornosti in sredstev migracijski politiki

Izboljšati je potrebno migracijsko politiko, s tem pa tudi povečati finančna sredstva namenjena migracijam.