Kultura

Ustanovitev vsaj 3 kulturnih predstavništev Slovenije po svetu.

Kultura je zelo pomembno področje, ki ga vse prevečkrat zapostavljamo. Kultura je pokazatelj stanja v državi in odličen promotor naše države. Zato moramo zagotoviti stalna predstavništva po svetu.