Socialne zadeve

Ustanovitev “socialne” kuhinje.

Uvedba “socialne”kuhinje. To bi bila menza, kjer bi si lahko vsak državljan privoščil topel obrok za nekaj evrov (3 eur).