Kultura

Slovenščina na digitalnih platformah (Amazon, Disney+, Netflix).

Predlagamo, da se zagotovi rabo slovenščine na večjih digitalnih platformah, kot so Amazon, Disney+ in Netflix, saj menimo, da si Slovenija in njeni državljani zaslužijo imeti storitve in vsebine digitalnih velikanov (prioritetno podnapise) na voljo tudi v maternem, torej slovenskem jeziku. Gre za državo z 2 milijonoma ljudi, tem pa je potrebno, ravno zaradi tega dejstva, namenjati še posebno pozornost. Obenem je Slovenija članica Evropske unije, s tem pa je slovenščina tudi eden izmed 24 uradnih jezikov EU. Trenutna situacija je žal izredno diskriminatorna, saj zapostavlja določene države napram večjim trgom, kar bi lahko na žalost objasnili tudi z dobičkonosnostjo. Torej, kjer je dovolj uporabnikov, tam je večji dobiček in za omenjene trge se bodo digitalni velikani tudi bolj potrudili. Večjezičnost v EU je naša skupna vrednota, in to bi morali upoštevati tudi igralci, ki delujejo na našem skupnem trgu. Na večjezičnost moramo biti ponosni in se zanjo zavzemati.