Podnebje, okolje in zdravje

Prepoved uporabe plastičnih embalaž

Plastična embalaža je ena izmed največjih onesnaževalcev okolja. Plastika je zastarela, v modernem svetu imamo toliko novih in okolju prijaznih alternativ, da enostavno ne moremo več sprejemati zastrupljanja okolja.