Šolstvo, znanost, raziskave in šport

Predmet v OŠ in SŠ o spolnosti in drogah.

Izobraževanje mladih o drogah in spolnosti. Pripravimo naše mlade na to, da spregovorimo o tabu temah, kot so uporaba drog, spolnost in drugo.