Šolstvo, znanost, raziskave in šport

Omejen dostop do interneta za otroke.

Mlajši od 13 let nebi smeli imeti prostega dostopa do socialnih medijev. Ker veliko otrok ne pozna posledic interneta, bi jih morala EU zaščititi tako, da prepove lasten dostop mladoletnikom, mlajšim od 13 let.