Podnebje, okolje in zdravje

Odprava nesmiselnih COVID-19 ukrepov.

Naša vlada je sprejela ogromno neumnih oz. popolnoma nesmiselnih ukrepov. Na primer otroci v jedilnici in pri športni vzgoji lahko sedijo brez mask, v razredu pa morajo biti z maskami. Kje je logika?