Mladi

Obvezno učenje (osnovna šola/srednja) mehkih veščin za mlade.

Mehke veščine so zelo pomembne za razvoj ljudi, predvsem za razvoj mladih. Mehke veščine predstavljajo neformalno izobraževanje, ki bi moralo biti implementirano v formalno izobraževanje (komunikacija, javno nastopanje, socializacija, organizacija, mentalno zdravje, zdrav življenjski slog).