Mladi

Brezplačna računalniška oprema za ranljive skupine predvsem otroke

Menim, da si otroci (šoloobvezni) zaslužijo brezplačno računalniško opremo za lažje izvajanje pouka in sledenje izobraževalnemu sistemu. Na tak način bo tudi zanje pouk dostopnejši.